Komplexitással terhelt emancipáció:
Szabadság, mitológia és allegória Matthew Hindley a Bálványok alkonya című kiállításán

There's so many different worlds
So many different suns
And we have just one world
But we live in different ones

Dire Straits, Brothers in Arms (1985)

Friedrich Nietzsche 1889-ben megjelent könyvének címét átvéve, a „Bálványok alkonya” bemutatja a nézőnek azt a folyamatot, amely Matthew Hindley festészetét átalakította az utóbbi három év alatt. Ez idő alatt Hindley képei egy külön világot hoztak létre. Minden egyes új mű ennek a világnak az alkotórészévé vált; ennek az alternatív festett valóságnak egy-egy alkotó elemévé avanzsált. A sorozat minden darabja újabb területtel bővíti e világ földrajzát és meglehetősen paradox módon, egyre inkább megerősíti az erre vonatkozó tudatlanságunkat.
A The opposite of memory (2009) valamint The Hour of Lead (2010) című korábbi alkotásaiban a művész bezárta alanyait a műterem hermetikusan elszigetelt terébe. Izolált létet ábrázolt, amelyet festékkel maszatolt falak, kitömött állatok, kötelek és polipropilén lemezek vettek körül. Hindley korábbi, 2011-es kiállításának címéhez hűen - An Everlasting Once- a festmények világa egy önálló, korlátozott tér; amely időtlen és elszigetelt.
Az An Everlasting Once tárlat egyetlen festménye, mely a műtermen kívüli világot ábrázolja, a The End of the World (2010) című festmény ezen a téren mindent megváltoztat. Attól a pillanattól kezdve, hogy Hindley két alanya kilépett a világ végét jelképező erkélyre, a műterem már nem az egész ismert világot jelentette számukra, hanem egy sokkal nagyobb világ elemévé vált. Ezt követően Hindley szereplői szétszóródtak a nagy és ismeretlen univerzumban, ahol a különböző következmények egyfajta komplexitással terhelt emancipációt hordoztak magukban.
Hindley szereplői nem egy összefüggő, meghatározott csoport tagjai. A szereposztás folyamatosan változik, sorozatról sorozatra, a szereplők azonban hasonló tulajdonságokkal bírnak. A műterem biztonságos falai közül kikerülve nem találják helyüket a világban. Miközben elérték a felnőttkort, gyerekes ártatlansággal közelítik meg a környezetüket; és egy számukra érthetetlen világba vándorolnak. Ez a naivitás a kitömött hiénára is vonatkozik, amelyet a két női szereplő próbál eltakarni a Waenhuiskrans sorozat műveiben. A körülményekhez egyáltalán nem illik és egyben értelmetlen is, hogy egy gyermek kitömött állatához hasonló szerepet töltsön be, mint a kényelem és a biztonság élettelen forrása. Egyértelműen ezt az értelmezést sugallja a Dirty and Agency (2012) című alkotása.
A határok létének kérdése is megjelenik Hindley festményeiben: mi az ami beletartozik egy jelenetbe és mi az ami nem? Szereplőinek és környezetüknek figuratív ábrázolását szembeállítja fröccsentett és csepegtetett absztrakt festékfoltokkal, amelyek elvonják a közönség figyelmét az ábrázolt valóságtól. Egyes esetekben, mint például a Healing and Authority (2012), az absztrakt rátétek színválasztása hozzájárul a festmény drámai hangulatának fokozásához. Más művekben pedig, mint a Untitled 1 (Waenhuiskrans series) és a Untitled 2 (Waenhuiskrans series) (2011) esetében, a festékkel való beavatkozások felborítják az alkotás belső logikáját. Itt a fekete és a piros színfoltok álló cseppek – sztalagmiták- formájában jelennek meg és folyásuk ellentétes a jelenet gravitációs hatóerejének feltételezett irányával.

1  2  3