A legtöbb esetben Hindley festményei elvont helyszíneket ábrázolnak, egyedül a Waenhuiskrans műveiben található a valóságot felidéző számos hivatkozás. A Waenhuiskrans barlangok történelmi jelentőségűek Dél-Afrika kontextusában, mivel egykor a búrok oda rejtették el a vagyonukat jelentő marháikat és a kocsikat. Ráadásul az öböl neve, ahol a barlangok találhatók, az 1815-ben zátonyra futott Arniston hajótól származik. Csak néhány túlélőnek sikerült kiúszni a partra. Elképzelhető, hogy számukra is, mint ahogy Hindley főszereplői számára is, a barlangok jelentették a biztonságot. Hasonló módon a helyi mitológiában is él az a legenda, amely szerint Bientang, az utolsó strandloper (Dél-afrikai népcsoport), a közeli tengerparttól feljebb található Hermanuszban található barlangban élt és ugyanott halt meg. Végülis a barlangok szegletei egyes szentélyek oltalmazó hangulatát idézik újra.
A One Pearl of Great Price (2012) valamint a The Paradox of Confession (2012) című festményeken a férfi főszereplő nem volt annyira szerencsés. Ebben a sorozatban egyértelművé válik az, hogy a műteremben ábrázolt alakok naivitása nem jellemző a külvilághoz szokott szereplőkre. Vélhetően egy fedett parkolóban, három baljóslatú női alak támadta meg a férfit, ezáltal a három nő mitológiai motívumát felidézve: a három ógörög sorsistennőt (akiket gyakran a három Moiraként emlegetnek), a norvég Nornákat - a végzet istennőit, vagy a Shakespeare Macbethjében szereplő három boszorkát. Ez a motívum hozzájárul ahhoz, hogy Hindley munkásságának művészettörténeti jelentősége fokozódjon, mivel történelmi harcot vív ezzel a három félrevezető istennővel, akik a sors felett döntenek.
„Rossz a jó és jó a rossz” hangzik el a három boszorka kijelentése a Macbeth nyitó jelenetében arra utalva, hogy a látszat csalhat. Ezek a munkák egy szájhagyomány útján terjedő történetre utalnak, amely szerint Zimbabweban egy agresszív női csoport számos férfi stoppost erőszakolt meg. Miután akaratukon kívül nemi közösülésre kényszerítették áldozataikat (a zimbabwei jog szerint a férfiak nők által való megerőszakolása nem minősül bűncselekménynek), az óvszer tartalma feltehetően valamilyen Juju rituáléban (boszorkányság) került felhasználásra. Ezért Hindley központi női alakjának anyai gyengédsége a One Pearl of Great Price című festményében felidézi Michelangelo Piétáját, azonban vészjósló hátsó szándékai is felsejlenek. A hit megrendül ezekben a bálványokban, az a hamis hit, amely alattomos tettek mentségeként szolgál.
A Waenhuiskrans barlangokban, valamint a parkolóban lejátszódó jelentek kombinációja azt a szabadságérzetet idézi fel, amelyre Nietzsche utalt a Bálványok alkonyában: „Mert mi a szabadság?! Hogyan tudunk saját magunk iránt felelősséget vállalni? Hogyan tudjuk az egymás közötti távolságot tartani, hogy egyre közömbössé váljunk a nehézségek, az akadályok, a nyomor és akár az élet iránt? ”A szabadság útján haladó egyén szükségszerűen és folyamatosan szembesül a nehézségekkel és a harccal. Ezeken az akadályokon felül kell kerekedni és erre csak az az egyén képes, aki megfelelő akaraterővel bír. Ilyen értelemben említette Nietzsche a folyamatosan rosszul idézett aforizmát: „ Az élet háborús iskolájából: Ami nem öl meg, erősebbé tesz.”
A Bálványok alkonyában Nietzsche kijelentette, hogy az ő szabadságfogalma szerint: „Valamely dolog értéke olykor nem abban áll, hogy mit érnek el vele, hanem abban, amit fizetnek érte, vagy amibe kerül nekünk.” Valószínűsíthető, hogy Hindley erre utal, amikor a festményének a One Pearl of Great Price címet adja. A műteremből kilépve, az alanyok csapásokkal és nyomasztó élményekkel szembesültek és azáltal, hogy ezeken felülkerekedtek teljes értékű individuummá váltak. Fontos, hogy ez egy állandóan megismétlődő folyamat. Miközben The Paradox of Confession kompozíció jelenetében Hindley főszereplője azért harcol, hogy az elhagyott parkoló sivár színterén zajló csapások után talpra álljon, néhány jel a jeleneten túlmutatva egy nagyobb viszályra utal.

1  2  3