A Waenhuiskrans barlangokban, valamint a parkolóban lejátszódó jelentekben teljesedik ki a szabadság fogalma Hindley képzeletvilágában. A parkoló sorozatban egy dionüszoszi káosz és egyfajta rendetlenség uralta szabadságforma jelenik meg. A Waenhuiskrans sorozatban apollói rend és struktúra által meghatározott létformát, egy ideiglenes szentélyt illusztrál a művész.
A kiállítás legújabb munkája a Twilight (2013) egyensúlyt teremt a két véglet között.
A Twilight bizonyos értelemben konklúzió: három egyén látható egy teljesen sötét térben, talán az űrben. Minden jellegzetes környezetből kiszakítva, ruházatuktól és minden támasztól megfosztva. A szereplőket magukat, az alap emberi mivoltukra egyszerűsítette le a művész. A fáklya a jelenet egyetlen fényforrásaként igen fontos elem.
A fény átható erejű szimbólum ebben a sorozatban: A The End of the World festményen megjelenő város fényeitől -melyek egy a távolban lévő, benépesedett település jelenlétére utalnak- az égő fáklyáig a One Pearl of Great Price képen. A fény kívülről áramlik be a Waenshuikrans barlangokba és ebben az utolsó alkotásban egyetlen sugárba sűrítve árad át a világítótestre.
„Lőn világosság!” mondta Isten a Teremtés Első (1-3) Könyvében, a semmi közepén. Ilyen értelemben ezek az alakok Istenszerűvé váltak. Miután Ádám és Éva a Tudás Fájának gyümölcséből ettek, tudatára ébredtek a meztelenségüknek és ezért száműzték őket az Édenkertből. A Twilight festményen Hindley karakterei ehelyett a teremtés fordulópontján találták magukat, a rend és káosz közötti térben. Az ártatlanság árán elért szabadság és tudás szimbolikus mesévé válik.
Hangsúlyozni kell, hogy ez nem egy univerzális narratíva, vagy örök érvényű igazság. Hindley festményei által létrehozott magyarázat kiállításának kontextusában több, mint Craig Owen allegória fogalma: „Mert az allegória szerkezetében az egyik szöveget a másikon keresztül értelmezzük, bármennyire töredékes, összefüggés nélküli vagy kaotikus kapcsolatban állnak egymással.” És így lehet, hogy Nietzsche filozófiája, a bibliai utalások és a mitológiai motívumok, a művész saját Dél-afrikai kontextusán keresztül összefonódik a történelemmel, a jelen eseményeivel és a folklórral. Ez a palimpszeszt (Owen allegóriájának fogalmát tovább bővítve) aztán Hindley ecsete által teremtett önálló világában testesül meg. Darabokra törve, homályosan, folyamatosan a káosz és a rend között ingadozva, Hindley teremtményei lassan hozzászoknak a látáshoz a bálványok alkonyában.

Szöveg: Tim Leibbrandt

Idézett művek:
• Nietzsche, F. 1889. ‘Twilight of the Idols’. in Kaufmann, W(ed.). 1976. The Portable Nietzsche. New York: Penguin Books.
• Owens, C. 1980. ‘The Allegorical Impulse: Toward a Theory of Postmodernism’. októberi számában 69.

1  2  3